NIE
Umowa podpisywana jest dopiero po pierwszej testowej lekcji, pobierana jest tylko kwota za jedną testową lekcję.

TAK
Klienci korzystający z opcji indywidualnej mogą odwołać jedno spotkanie w miesiącu i zrealizować jego odrobienie w przeciągu 30 dni.

NIE
Wprawdzie zajęcia się odbyły ale słuchacz ma możliwość skorzystania z materiałów zamieszczonych przez lektora w sekretariacie internetowym i Fiszkotece Surf. Dodatkowo można skontaktować się z lektorem przez chat, e-mail lub telefonicznie i skonsultować treści zrealizowanej lekcji. Można także umówić się na dyżur lektorski w szkole. Służymy pomocą w nadrobieniu zaległości.

TAK
Zgodnie z regulaminem prosimy w takiej sytuacji o SMS-a, kontakt telefoniczny lub maila i ustalimy termin odrobienia takiej lekcji jeżeli w danym miesiącu spotkanie nie było jeszcze odwoływane wcześniej.

TAK
Wnoszona opłata jest zawsze stała dla danej grupy i zmienia się tylko po konsultacji z Państwem w przypadku zmiany ilości osób w grupie. Niezależnie czy w danym miesiącu odbywa się więcej, czy też mniej lekcji (np. w przypadku świąt lub ferii) opłata powinna być wnoszona w każdym miesiącu w takiej samej wysokości. Harmonogram rat dostępny jest po zalogowaniu się w sekretariacie internetowym.

NIE
Małe spóźnienie nie powoduje skreślenie z listy kursantów, natomiast powoduje, że w danym miesiącu nie zostają naliczone ewentualne rabaty wynikające np. z Karty Dużej Rodziny czy też promocji „Pakiet Rodzina”. Prosimy pamiętać, że spóźnienie powyżej 30 dni może skutkować zawieszeniem zajęć i automatycznym rozwiązaniem umowy z dalszym wszczęciem procedury windykacyjnej realizowanej przez firmę zewnętrzną.

NIE
Każdy może zaopatrzyć się w podręcznik samodzielnie, kupując u nas klienci otrzymują rabat i podręcznik dostarczany jest wprost na zajęcia. Wysokość rabatu można sprawdzić w dziale promocje.

NIE
Materiały Audio CD, MultiROM, DVD i podręczniki wykorzystywane są wyłącznie na naszych kursach, udostępnianie ich w celu kopiowania i powielania jest niezgodne z prawem. Klienci w swoich zakupionych materiałach często posiadają w podręcznikach dodatkowe CD i MultiRom do danego kursu.

TAK
Mailowe wypowiedzenie umowy jak najbardziej jest skuteczne, prosimy tylko w każdej sytuacji uzyskać potwierdzenie odebrania przez nas wiadomości. Przypominamy, że termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

NIE
Wszystkie nadpłaty zostają niezwłocznie zwrócone kursantowi, naliczana jest tylko ostatnia rata miesięczna podczas okresu wypowiedzenia, w którym kursant uczestniczy jeszcze w zajęciach.

TAK
Państwa dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – tzw. RODO. Dodatkowo formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.surf.com.pl korzysta z szyfrowanego zabezpieczenia SSL. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem – „Jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane”

TAK
Każdy klient otrzymuje potwierdzenie ukończenia kursu. Na każdym etapie kursu opcjonalnie możemy wystawić zaświadczenie o odbywaniu kursu i danym poziomie zaawansowania. Dodatkowo w każdej chwili kursant może przystąpić u nas na miejscu do egzaminu w celu zdobycia międzynarodowego certyfikatu językowego.