Nasi lektorzy posiadają pełne kwalifikacje zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przed zatrudnieniem lektor:

  • poddawany jest kompleksowej weryfikacji,
  • po niej następuje system szkoleń,
  • dopiero tak przygotowana osoba może zacząć u nas pracę.

Również w ciągu roku szkolnego nasz metdodyk wizytuje lekcje; wyciągnięte wnioski przydają się do ulepszania programów nauczania i konstruowania własnych projektów.