Wznowienie wszystkich zajęć.

Od poniedziałku 17 maja wznawiamy wszystkie zajęcia stacjonarne. Przywracamy godziny pracy sekretariatu oraz możliwość korzystania z poczekalni szkoły z zachowaniem obowiązujących odległości. Zajęcia on-line pozostawione będą tylko dla osób przebywających na kwarantannie lub chorych, a także w szczególnych, ustalanych indywidualnie przypadkach. Zgłoszenie konieczności skorzystania z zajęć zdalnych prosimy zgłaszać z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem bezpośrednio na adres mailowy lektora prowadzącego zajęcia. Przypominamy nadal o stosowaniu maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu.