Zasady bezpieczeństwa dla osób przebywających w naszych salach lekcyjnych.

Zasady bezpieczeństwa dla osób przebywających w naszych salach lekcyjnych.

  1. W grupach dziecięcych lektorzy prowadzą zajęcia, zasłaniając usta i nos maseczką bądź przyłbicą.
  2. Wchodząc do budynku i poczekalni Surf, wszystkie osoby powinny mieć założoną maseczkę lub przyłbicę, którą zdejmują po wejściu do sali lekcyjnej.
  3. Każda osoba przebywająca w sali lekcyjnej ma prawo założyć maseczkę bądź przyłbicę, według własnego uznania.
  4. W poczekalni oraz w sali lekcyjnej dostępne są płyny dezynfekujące. W grupach dziecięcych odkażanie rąk przez dzieci nadzoruje lektor.
  5. W miarę możliwości przerwy między zajęciami zostają wydłużone, aby można było zdezynfekować salę lekcyjną oraz ją przewietrzyć.
  6. Po wyjściu z sali lekcyjnej wszystkie osoby zakładają maseczki lub przyłbice i bez zbędnej zwłoki opuszczają budynek szkoły.
  7. Kursant przynosi na zajęcia własną wodę.
  8. Automat do napojów będzie dostępny dla wszystkich klientów, pulpit z przyciskami będzie dezynfekowany.
  9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci korzystają z poczekalni tylko w wyjątkowych sytuacjach, przebywając w niej zawsze w maseczce lub przyłbicy.
  10. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, takich jak gorączka, suchy kaszel, problemy z oddychaniem, dreszcze, bóle mięśni, ból głowy, ból gardła, nagła utrata węchu lub smaku, kursant nie powinien uczestniczyć w zajęciach.