Start zapisów na rok szkolny 2020/2021

Start zapisów na rok szkolny 2020/2021

Ze względu na panującą sytuacją mamy ograniczoną ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zapisania się na kurs wystarczy skorzystać z formularza zgłoszeń dostępnego tutaj

Jeżeli w dniu zgłoszenia dziecka plan lekcji nie jest jeszcze znany, to prosimy by wysłać go niezwłocznie w późniejszym terminie na adres mailowy: agnieszka.kielczewska@surf.com.pl ( z dopiskiem: Imię i Nazwisko dziecka)

Cennik zajęć nie uległ zmianie, a opłaty wnoszone są nadal w systemie miesięcznym. Od tego roku klienci korzystający z zajęć indywidualnych wnoszą opłaty do 1 dnia każdego miesiąca z góry, a brak opłaty powoduje automatyczne wstrzymanie zajęć.

Osoby uczące się w grupach opłacają kurs tak jak w zeszłym roku, tj. do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
Wyjątkiem jest opłata za miesiąc wrzesień, którą należy uregulować przelewem na konto nr 53 1140 2004 0000 3302 4552 3140, na co najmniej 1 dzień przed pierwszymi zajęciami – o wysokości pierwszej opłaty będziemy informować po ustaleniu grafiku zajęć i ilości osób w grupie.

Od tego roku szkolnego korzystać będziemy z nowego systemu obsługi szkoły językowej, dotychczasowe loginy i hasła straciły ważność. Dostęp do programu przydzielany będzie klientom z początkiem września.
Osoby, które zgłosiły się w ostatnim czasie przez naszą stronę internetową, prosimy by ponowiły zgłoszenie na aktualnym formularzu.

Planujemy rozpocząć zajęcia standardowo w systemie stacjonarnym i nie przewidujemy na chwilę obecną zajęć zdalnych. Będziemy oczywiście reagować na zalecenia rządowe i jesteśmy w pełni gotowi na prowadzenie zajęć hybrydowych oraz zajęć on-line.