Zawieszenie zajęc dla dzieci i młodzieży.

Zawieszenie zajęc dla dzieci i młodzieży.

W związku z decyzję Rządu w sprawie zamknięcia placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży, od dzisiaj tj. 11 marca zawieszamy do dnia 25 marca włącznie zajęcia dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i średnich.

Osoby dorosłe (grupy i zajęcia indywidualne) w tym okresie zapraszamy na zajęcia zgodnie z harmonogramem.
Niezrealizowane zajęcia będziemy odrabiać w terminach ustalonych indywidualnie z lektorem prowadzącym. Tak więc wysokość opłaty za marzec nie ulega zmianie.

Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach nie uda się odrobić zajęć to będziemy dokonywać stosownych odliczeń w kolejnych miesiącach.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 885 51 00 51.
Zachęcamy do śledzeinia profilu na FB – www.facebook.com/grupasurf/