NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT) od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę na firmę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie.

Jeżeli opłata za kurs ma charakter wydatku firmowego i ma zostać wystawiona faktura VAT to prosimy koniecznie o tym fakcie poinformować nas wcześniej przed dokonaniem płatności, gdyż po zaksięgowaniu przelewu sprzedaż na rzecz konsumentów rejestrowana jest każdorazowo na kasie fiskalnej i po tym terminie nie mamy już możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego!

W przypadku gdy zakup usługi ma charakter wydatku prywatnego sprzedaż zarejestrowana jest na kasie fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura na osobę prywatną (bez podania numeru NIP) do paragonu fiskalnego.

Przypominamy, że po zaksięgowania wpłaty za kurs, drukowane paragony fiskalne dostępne są w sekretariacie szkoły przez okres 3 dni. Nieodebrane paragony są wyrzucane.