Pracujemy…

Informujemy, że nasza Szkoła Językowa w okresie strajku nauczycieli, realizuje zajęcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem lekcji.