Zajęcia podczas ferii zimowych

Zajęcia podczas ferii zimowych

W okresie ferii grupy dziecięce nie mają zajęć, wyjątkiem są sytuacje, w których rodzice wyraźnie życzą sobie ich realizacji i wszystkie osoby z danej grupy są na miejscu w okresie ferii. Niezrealizowane zajęcia będą oczywiście odrobione o czym poinformują lektorzy prowadzący.

Zajęcia grup dorosłych w okresie ferii odbywają się normalnie w ustalonych dniach i godzinach.